skip to Main Content

Facility Portal geeft graag iets terug aan de maatschappij. Wij proberen bij te dragen aan een betere wereld en het welzijn en geluk van onze medemens. Dat doen wij op veel verschillende manieren, maar graag lichten wij een aantal concrete bijdragen toe.

Sustainable Development Goals

Facility Portal geeft graag iets terug aan de maatschappij. Wij proberen bij te dragen aan een betere wereld en het welzijn en geluk van onze medemens. Dat doen wij op veel verschillende manieren. Om doelgericht te werk te gaan houden wij ons vast aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Er is gebleken dat zes van de SDG’s relevant zijn voor onze dienstverlening en bedrijfsvoering waar wij een verschil in kunnen maken. We hebben ambities opgesteld voor de lange termijn voor 2030 en doelstellingen voor de korte termijn. Deze doelstellingen vertalen we door in ons beleid, processen en initiatieven.

Schoon drinkwater in Gambia

De vrijwilligers van WellHaLo bouwen en onderhouden duurzame waterinstallaties op zonne-energie in Gambia. Hun doel is ervoor te zorgen dat de plaatselijke bevolking toegang heeft tot schoon en veilig drinkwater. FPN steunt deze stichting sinds de oprichting met sponsoring en zakelijk advies.

Sponsor een pup

KNGF Geleidehonden zet zich in om mensen die slechtziend/blind zijn – of een andersoortige beperking hebben – meer mobiliteit en onafhankelijkheid te bieden. De organisatie verzorgt het gehele opleidings- en plaatsingstraject van de geleidehonden. FPN sponsort momenteel autismegeleidehond Moody en rolstoelgeleidehond Rebble.

Vervoer Ontwikkelcentrum

Stichting Pameijer, één van onze grootste klanten, had behoefte aan meer flexibiliteit in het vervoer van kinderen met een (ernstige) meervoudige beperking. Deze kinderen zijn hier sterk van afhankelijk om alledaagse activiteiten en andere evenementen te kunnen bijwonen. Hierop heeft FPN de oplossing gevonden middels sponsoring van een bus, in samenwerking met Univé.

Atelier Herenplaats

Atelier Herenplaats, onderdeel van Stichting Pameijer, heeft een aangepaste kunstvakopleiding gecreëerd. Mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische achtergrond, die vaak niet worden toegelaten tot de reguliere kunstacademie, ontwikkelen hier hun beeldend talent. Na een succesvolle afronding van de opleiding worden zij deel van een kunstenaarscollectief. FPN huurt kunstwerken van dit collectief, die in het hele bedrijf de wanden sieren. Daarnaast brengt Facility Portal deze kunst regelmatig onder de aandacht bij klanten en leveranciers.

MVO-relatiegeschenken

FPN geeft haar klanten altijd tegen het eind van het jaar een relatiegeschenk. Naar idee en initiatief van onze consultants zijn wij overgestapt naar het geven van een MVO-relatiegeschenk. Iedere klant krijgt van ons de gelegenheid om een donatie te doen aan één van de goede doelen die FPN reeds een warm hart toedraagt. De klant mag zelf bepalen naar welk goed doel zijn of haar donatie toegaat.

De reacties hierop zijn ontzettend positief en namens al onze klanten hebben we afgelopen jaar een extra schenking kunnen doen aan WellHaLo, KNGF Geleidehonden en Make-A-Wish!

Back To Top