skip to Main Content

Waarom Fm Portal® Veiligheid?

Niemand zit te wachten op een brand of inbraak. Wist u dat het zo’n 15 minuten duurt voordat de brandweer ‘blusklaar’ op locatie is? Intussen moet u zelf actie ondernemen. Een gedegen brandveiligheidsplan is dus onmisbaar.

Ook een inbraak is een ingrijpende gebeurtenis, die veel financiële en materiële schade tot gevolg kan hebben. Preventieve maatregelen zijn een must om de inbraakkans te minimaliseren en in het ergste geval de schade te beperken. Denk hierbij aan oplossingen zoals een alarminstallatie, buitenverlichting en deugdelijk hang- en sluitwerk.100% veiligheid is niet te realiseren, maar Facility Portal doet al het mogelijke om daar in de buurt te komen. Samen met u en Fm Portal® Veiligheid.

Ontzorgen en besparen

Fm Portal® Veiligheid organiseert en beheert de brand- en inbraakveiligheid voor bedrijven en instellingen op betrokken en deskundige wijze. Wij streven naar ontzorging op alle veiligheidsgebieden. Door collectieve inkoop en expertise over aanbieders op het gebied van veiligheid kunnen wij bovendien aanzienlijke besparingen realiseren. Deugdelijke veiligheidsoplossingen kosten u dus niet de hoofdprijs.

Maatwerk

Vanzelfsprekend werken wij in alle opzichten conform wet- en regelgeving, maar dat is niet alles. Veiligheidsbeheer stopt niet bij het ophangen van een brandblusser of het installeren van een alarminstallatie. Een school is geen kantoor en ieder schoolgebouw is anders. Maatwerk is altijd vereist. En dat is precies wat de adviseurs van Facility Portal kunnen bieden.

Inventarisatie

Om te beginnen voeren de experts van Fm Portal® Veiligheid een veiligheidsscan uit binnen uw organisatie. Behalve de brand- en inbraakveiligheid inventariseren we ook de algemene veiligheid op menselijk niveau. Hoe zit het met de toegankelijkheid van nooddeuren en vluchtwegen? Weten alle medewerkers wat bij een evacuatie van hen wordt verwacht?

Een plan op maat

Aan de hand van de uitkomsten maken we een plan om uw veiligheid op gewenst niveau te brengen en te houden. Daarbij kijken we ook naar kostenbesparing, onder meer door beoordeling van uw huidige onderhoudscontracten. Een greep uit de gebieden waarop wij producten en diensten leveren:

AED
BHV
Blusmiddelen
Brandmeldinstallatie (BMI)
Inbraakinstallatie
NEN 3140-keuring
Noodverlichting
Ontruiming
Particuliere alarmcentrale en -opvolging
Risico-inventarisatie en -evaluatie
Surveillancediensten
Totaalpakket

De diverse onderdelen van het traject kunnen naar keuze worden ingezet. Denk bijvoorbeeld aan nulmetingonderhoud, NEN-keuringen, Keurmerk Brandveilig Gebouw, vergunningen en (digitaal) beheer.

Borging

Na inventarisatie zorgen wij voor borging van het gewenste veiligheidsniveau met doorlopende controles via ons beheermodel en een jaarlijkse evaluatie. Onze experts kunnen daarbij adviseren met betrekking tot besparingen en onderhoud, maar ook de implementatie van processen begeleiden. Zij stellen zich proactief op waar het gaat om eisen in wet- en regelgeving. Waar mogelijk zoeken zij samenwerking met uw huidige leveranciers.

Interesse?

Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken: backoffice@facilityportal.nl of +31 (0)71- 331 82 00

Back To Top