Fm Portal Milieu - Facility Portal skip to Main Content

Fm Portal® Milieu

Binnen FM Portal® Milieu weten we alles over het belang en de mogelijkheden van duurzaam inzamelen en verwerken van afval- en reststoffen. Afvalscheiding krijgt een steeds grotere rol in onze samenleving. Facility Portal blijft zichzelf ontwikkelen op het gebied van Total Waste Management. In prijs, innovatie en duurzaamheid zijn wij onderscheidend.

Optimalisering van afvalstromen maakt uw organisatie niet alleen duurzamer en milieuvriendelijker, maar levert gemiddeld ook 10% kostenbesparing op.

Wij realiseren duurzaamheid én besparingen doordat wij:

Een uitgebreid netwerk hebben van afvalinzamelaars en -verwerkers
Uitsluitend werken met een senior cradle-to-cradle-team uit de afvalbranche
Onafhankelijk de keuze maken voor een vervoerder of verwerker
Transporten over (te) grote afstanden voorkomen
Continu focus houden op optimalisatie van herinzetbaarheid van afvalstromen
Indexeringen en prijsverhogingen minimaliseren

Wij ontzorgen door:

Één vaste contactpersoon voor u aan te stellen
Een platte organisatie, zodat we u sneller kunnen helpen
Via registratie en rapportages grip te houden op uw afval
Een milieuadviseur die kennis heeft van de markt. Hierdoor kunnen wij u breder helpen in uw verzoeken van afvalinzameling

Meer op milieugebied

Kiest u ook in andere opzichten voor een duurzame en maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering? Facility Portal biedt vele mogelijkheden. Zo adviseert en ontzorgt Fm Portal® Milieu op het gebied van energiemanagement en -besparing. Via Fm Portal® Inkoop kunnen wij helpen ‘groener’ in te kopen zonder torenhoge kosten. En soms gaan die twee dingen samen.

Een grote klant raadpleegde ons voor de laagste energieprijs. De leverancier van groene stroom bleek goedkoper dan die van ‘grijze’ stroom. Dat was dus mooi meegenomen.

Diensten en producten van Fm Portal® Milieu:

Bedrijfsafval
Glasafval
Papierafval en –vernietiging
Gevaarlijk afval
KCA
Perscontainers
Rolcontainers
Afzetcontainers
Asbestsanering
Bouw- en sloopafval
Afvalanalyse
Afvalbeheersplan
Duurzaamheidsoplossingen
Totaalpakket

Facility Portal voorop

Natuurlijk nemen wij zelf het voortouw als het gaat om groene bedrijfsvoering. Zo brandt in onze kantoren ledverlichting, draagt het briefpapier het FSC-keurmerk en is de koffie fair trade. Volgens de intentieverklaring Groen Leasen van de Milieudienst zetten wij alleen zuinige en schone leaseauto’s in en compenseren de CO2-uitstoot.

Interesse?

Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken: milieu@facilityportal.nl of +31 (0)71- 331 88 00

Back To Top