skip to Main Content

Fm Portal® Online

Fm Portal® Online is slimme, gebruiksvriendelijke software, die het mogelijk maakt om documenten centraal te beheren. Dit digitale systeem is beschikbaar voor deelnemers aan Fm Portal® Veiligheid en Fm Portal® Consultancy.

Het systeem Fm Portal® Online is zeer goed beveiligd. Alle gegevens die u uitwisselt met de servers worden versleuteld verzonden.

Deelname aan Fm Portal® Online kan los worden ingekocht per maand per locatie. Bij afname van een beheercontract zijn deze kosten inclusief.

Online inzicht in uw veiligheid

Deelnemers aan Fm Portal® Veiligheid gebruiken Fm Portal® Online om de status van hun veiligheidsvoorzieningen, zoals de brandmeldinstallatie, blusmiddelen en alarminstallatie, in een gebouw efficiënt te monitoren. Specificaties van afzonderlijke veiligheidsvoorzieningen en actuele check-ups worden ingevoerd in het digitale systeem. Diverse betrokkenen kunnen deze gegevens raadplegen en afhankelijk van hun autorisatie aanpassen. Hierdoor ontstaat een up-to-date logboek.

Alle bestanden ten aanzien van veiligheid zijn in Fm Portal® Online vanaf elke locatie digitaal te raadplegen, verzenden of printen. Denk aan gebruiksvergunning/melding, onderhoudscontracten, ontruimingsplan met oefeningen, vluchtwegplattegronden, tekeningen van installaties, het huurcontract, vergunningen en certificaten.

Dit zorgt voor meer inzicht in de veiligheidssituatie, vergroot de reactiesnelheid in geval van calamiteiten en maakt veel processen een stuk efficiënter. Zo verzendt het hoofd BHV de ontruimingsplannen eenvoudig aan nieuwe medewerkers of bezoekers. De brandweer vindt bij een controle van uw locatie direct de benodigde informatie. En na een schade heeft uw verzekeraar snel alle gegevens paraat.

Leveranciers op niveau

Ook alle informatie van de leveranciers wordt opgenomen in Fm Portal® Online. Zo heeft de facilitair manager overzicht over alle documenten en processen en ontvangt via de locatiekaart meldingen wanneer beheer dient plaats te vinden, onderhoudstermijnen naderen of storingen worden gemeld.

Het systeem bestaat uit verschillende niveaus. Zo werken de installateur van de brandmeldinstallatie en de onderhoudsmonteur van de noodverlichting in hun eigen ‘laag’, onzichtbaar voor elkaar.

Een installateur kan een middelgrote installatie binnen 30 minuten volledig invoeren en een functiematrix samenstellen. Fm Portal® Online geeft aan welke documenten missen om de installatie gecertificeerd op te leveren.
De beheerder BMI maakt maandelijks gebruik van een digitaal beheerformulier, conform NEN 2654. Fm Portal® Online geeft aan of een handleiding en/of installatietekening van de brandmeldinstallatie aanwezig is.
Leveranciers van bijvoorbeeld brandblussers of nood- en vluchtwegverlichting kunnen hun onderhoudsbonnen en looplijsten rechtstreeks uploaden. Geen overbodige print- en posthandelingen meer!

Online inzicht in uw MJOP

Na de totstandkoming van uw meerjarenonderhoudsplan (MJOP) kunt u als deelnemer aan Fm Portal® Consultancy alle beheerinformatie online inzien. Denk bijvoorbeeld aan:

Collectieve afspraken met partijen die verantwoordelijk zijn voor de onderhoudswerkzaamheden
Alle informatie van deze leveranciers
Controles van hun werkzaamheden
Rapportages

Ook kan het systeem via de locatiekaart meldingen sturen wanneer het tijd is voor onderhoud of controle.

Back To Top