skip to Main Content
Facility Portal: Dé Perfecte Facilitaire Partner Voor Het Onderwijs

Facility Portal: Dé perfecte facilitaire partner voor het onderwijs

Facility Portal heeft veel onderwijslocaties in haar portefeuille zitten als klant die totaal worden ontzorgd op het gebied van schoonmaakonderhoud en veiligheid. Graag vertellen we u in deze blog meer over hoe wij onze dienstverlening op de basisscholen exploiteren.

Schoonmaakonderhoud
Vanuit ons label FM Portal® Schoon zorgen wij ervoor dat de scholen geen omkijken hebben naar de schoonmaak door onder andere de planning van de uitvoerende partij te monitoren, minimaal 4 keer per jaar een kwaliteitscontrole uit te voeren, gevraagd en ongevraagd advies te geven, klachten en meldingen op te volgen, inkrimpingen en/of uitbreidingen te organiseren en de gehele administratie van alles te verzorgen,
Tijdens de kwaliteitscontroles kijken we niet alleen naar de schoonmaak, maar doen wij direct een algehele facilitaire check op de locatie. Zaken als defecte lampen, loszittende deurkrukken en alle gevaarlijke en onhygiënische situaties signaleren wij naar de klant. Dat extra paar facilitaire ogen en onze expertise wordt door de scholen als hele een waardevolle toevoeging gezien.
Bij de planning heb je naast de reguliere schoonmaak, wat elke dag plaatsvindt, te maken met periodieke schoonmaakwerkzaamheden in de schoolvakanties, waar de glasbewassing en het vloeronderhoud ook onder vallen.
Gedurende de schoolvakanties staan er soms verbouwingswerkzaamheden gepland in een school, waarna wij uiteraard graag de opleverschoonmaak verzorgen.
Verder voorzien we in deze periode van corona de meeste scholen van alle benodigde hygiëneartikelen zoals handalcohol, handzeep, papieren handdoekjes en mondkapjes. De voorraad wordt naar behoefte vanzelf aangevuld, dus ook hier heeft de school geen omkijken naar en wordt er nooit misgegrepen.

Tot slot organiseren wij voor de scholen regelmatig werkzaamheden op afroep of aanvraag zoals ongediertebestrijding, reiniging van ventilatiekanalen/roosters en reiniging van meubilair.

Veiligheid
Voor scholen is het van groot belang om personeel en leerlingen een schone en veilige leefomgeving te bieden. We maken vaak mee dat er binnen de organisatie van een school geen persoon is die verstand heeft van zaken omtrent veiligheid en dus ook niet de risico’s overziet van hetgeen er kan gebeuren in en rondom het schoolgebouw. Vanuit ons label Fm Portal® Veiligheid willen wij directie en bestuurders van scholen hierbij helpen door het beheer en onderhoud van diverse veiligheidsaspecten optimaal te organiseren.

Onze expertise en dienstverlening richt zich voornamelijk op brand- en inbraakveiligheid, waarbij het gaat om het onderhoud van draagbare brandblusmiddelen, noodverlichtingen en het totaal beheer van de brandmeld- en de inbraakinstallatie. Al deze elementen moeten conform wet- en regelgeving worden onderhouden. Wij zorgen ervoor dat het onderhoud van installaties tijdig en correct wordt uitgevoerd. Wij denken mee en adviseren de scholen inhoudelijk, maar ook financieel. Budgetten worden namelijk binnen het onderwijs op voorhand vastgesteld en dan is het belangrijk om grote investeringen op de langere termijn te plannen, zodat dit financieel haalbaar blijft. Het budget is daar namelijk op het moment van het ontstaan niet altijd toereikend genoeg voor.  Wij vinden het belangrijk om aanwezige risico’s regelmatig te bespreken met de scholen, zodat men zich bewust is van de eventuele consequenties van deze risico’s.
Voor het bepalen van de risico’s werken wij samen met verschillende instanties zoals de gemeente en de brandweer om de school altijd zo veilig mogelijk te houden. Onze adviezen zijn er altijd op gericht om in te spelen op de situatie van de school en het bewust maken van de urgentie op het onderwerp veiligheid. De veiligheid van de kinderen en de medewerkers is onze grootste zorg!

Het totaalpakket aan diensten wat wij leveren aan de scholen wordt gefactureerd middels één factuur per maand aan de (overkoepelende) stichting of school. Dit scheelt aanzienlijk in het aantal facturen en administratie en houdt het overzichtelijk. Tevens heeft de school vanuit Facility Portal één vast contactpersoon als centraal aanspreekpunt.

Wilt u ook totaal door ons ontzorgd worden? Neem dan hier contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top